پرس های گرم و سرد Hot Press & Cool Press

گروه صنعتی رادیان پارس طراح و سازنده انواع دستگاه های پرس گرم و سرد ، دستگاه های دوخت گرم صنعتی ، آزمایشگاهی وخاص .

ساخت انواع پرس های قرص سازی.

ساخت انواع پرس های هیدرو فرم.

ساخت انواع پرس هوشمند با قابلیت بستن هر نوع قالب.

ساخت انواع پرس های گرم و سرد رویه و زیره کفش.

ساخت انواع پرس با قابلیت حرارت به کفشک و قالب جهت دوخت و حک.

ساخت پرس داغی.

ساخت پرس گرم و سرد برای کفش.

ساخت پرس های تولید قطعات به روش فشرده سازی پودر.

 

.

.

 

ساخت دستگاه نورد