پرس های گرم و سرد Hot Press & Cool Press

گروه صنعتی رادیان پارس طراح و سازنده انواع دستگاه های پرس گرم و سرد ، دستگاه های دوخت گرم صنعتی ، آزمایشگاهی وخاص .

ساخت دستگاه پرس گرم و سرد ، هیدرولیکی و پنوماتیکی

ساخت دستگاه نورد